Mokėjimų informacija

Jūsų el. pašto adresu, kurį nurodysite pasirašydami sporto mokymo sutartį, Jums bus siunčiamos sąskaitos – faktūros už Alytaus krepšinio akademijos suteiktas paslaugas:

      • metinis nario mokestis (10 Eur vieną kartą per metus), bei
      • mokestis už vaiko lankytas krepšinio treniruotes (Darželinukams – 20 Eur, mokyklinukams -35 Eur kas mėn.) 

Gavus sąskaitą, ją reikia apmokėti iki einamojo mėnesio 15 dienos.

Svarbu žinoti:

1. Mokesčiai už Alytaus krepšinio akademijos paslaugas mokami pavedimais į sąskaitą banke.

2. Atlikdami mokėjimą – mokėjimo paskirtyje nepamirškite nurodyti vaiko vardą, pavardę, ir apmokamos sąskaitos faktūros numerį.

Pagal šią informaciją Jūsų mokėjimas bus registruotas mūsų sistemoje. Sąskaitos – faktūros numerį kiekvieną mėnesį matysite Jums atsiųstoje sąskaitoje.

3. Sąskaita faktūra už per praėjusį kalendorinį mėnesį suteiktas paslaugas išrašoma ir atsiunčiama ne vėliau kaip 5 (penktą) einamojo mėnesio kalendorinę dieną.
Ją prašome apmokėti ne vėliau kaip iki 15 (penkioliktos) einamojo mėnesio kalendorinės dienos.
Galima mokėti už kelis mėnesius į priekį.

4. Sąskaita faktūra už metinį nario mokestį išrašoma ne vėliau kaip per 10 dešimt kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo. Vaiko atstovas ją privalo apmokėti ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo datos.

5. Norėdamas nutraukti sutartį, vaiko atstovas privalo ne mažiau nei prieš 14 raštiškai kreiptis į Akademijos administraciją su prašymu dėl Sutarties nutraukimo.
Nutraukus sutartį metinis nario mokestis negrąžinamas.
Jeigu yra permoka už treniruotes, ji grąžinama.

***

Rekvizitai mokėjimui:

 

Gavėjas: Alytaus krepšinio akademija

Banko sąskaitos Nr. : LT157044090101655487

Bankas: AB SEB Bankas
Banko kodas: 70440

Mokėjimo paskirtis
(pavyzdys):  
Vardas Pavardė, S/F AKA Nr.0000